Lumate – lähettiläs

Tampereen LUMATE-keskus tarjoaa ilmaisia LUMATE-lähettilään vierailuja oppitunneille (45min). LUMATE-lähettilään tehtävänä on innostaa tulevaisuuttaan suunnittelevia yläkoululaisia matematiikan, fysiikan ja kemian opiskeluun ja kertoa osaamisen hyödyistä riippumatta oppilaiden suunnitelmista tai tavoitteista peruskoulun jälkeen. Tarkoitus ei ole siis mainostaa lukiota, ammattikoulua, pitkää matematiikkaa, yliopistoa, luonnontieteellisiä aloja tai mitään muutakaan yksittäistä alaa tai opintosuuntaa, vaan kertoa, miksi luonnontieteisiin kannattaa suhtautua avoimin mielin.

LUMATE-lähettiläät ovat luonnontieteiden opiskelijoita tai vastavalmistuneita, jotka kertovat omia kokemuksiaan opiskelusta ja luonnontieteiden osaamisen tärkeydestä kaikilla aloilla. Tunnin suunnittelussa on kuultu luonnontieteiden sekä opetuksen asiantuntijoita ja Pohjois-Hervannan koulun 7.- ja 9.-luokkalaisia, joille on myös pidetty testitunnit. Oppilailta kerättiin ennakkotietoa ja toiveita tunnista etukäteen ja tuntien jälkeen oppilailta ja opettajilta pyydettiin palautetta.

Kokemusten ja opettajien palautteen mukaan LUMATE-lähettilään pitämä tunti sopii kahdeksasluokkalaisille tai yhdeksännen luokan syksylle. Lähettilään vierailu sopii motivaatioksi matematiikan, fysiikan tai kemian tunnille, mutta lähettiläs voi tulla mille tahansa tunnille, esimerkiksi opon tunnille. LUMATE-lähettilään pitämän tunnin runko on valmiiksi suunniteltu, mutta vierailua varatessa voi esittää toiveita ja kertoa oppilasryhmän taustasta. LUMATE-lähettiläs voi tuntia pitäessään huomioida, jos ryhmä on esimerkiksi valmiiksi luonnontiedepainotteinen tai luokassa on paljon erityisoppilaita.

Tunnin alussa tehdään lyhyt matematiikkaan, fysiikkaan tai kemiaan liittyvä tiedekoe tai –tehtävä. LUMATE-lähettiläs tuo mukanaan tarvittavat materiaalit, mutta etukäteen olisi hyvä tietää kuinka paljon oppilaita on ja millaisessa tilassa tunti pidetään, onko esimerkiksi vesipisteitä käytettävissä. Tilassa tulisi olla mahdollisuus käyttää PowerPoint-esitystä. Tunnin on tarkoitus olla keskusteleva, oppilaat saavat osallistua tunnin kulkuun ja voivat esittää LUMATE-lähettiläälle kysymyksiä.

Tilaa ilmainen LUMATE-lähettilään vierailu oppitunnille osoitteesta lumate@lumate.fi.

Palaa arkistoon