Materiaalipankki – Projektioppiminen matematiikassa

Projektipankki on luotu osana LUMA Suomi –ohjelman Projektioppiminen-kehittämishanketta. Projektit on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille, mutta osa soveltuu myös ylöspäin eriyttävänä materiaalina 5.-6.-luokkalaisille. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan mainitsee alkuperäisen lähteen. Jos sinulla korjausehdotuksia projekteihin, kysyttävää niistä tai ehdotuksia uusiksi projekteiksi, ole yhteydessä kehittämishankkeen koordinaattoriin (elina.viro ’at’ tuni.fi).

Tukea alkuun

Projektit

Materiaalit sekä opettajalle että oppilaille löytyvät pdf-muodossa otsikoiden takaa.

Hyödyllistä lisätietoa ja materiaalia

Opinnäytetyöt

  • • Rasimus, E. (2017). Kehittämistutkimus yritysyhteistyöprojekteista yläkoulun matematiikan opetuksessa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.
  • • Hakala, V. (2017). Sirkustaide matematiikan opetuksessa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.
  • • Hirn, I. (2016). Yritysyhteistyöprojektin kehittämistutkimus perusopetuksen vuosiluokan 9 matematiikassa Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.
  • • Ranta-Nilkku, A. (2016). Projektioppiminen yläkoulun matematiikan opetuksessa: oppilaiden kokemuksia funktioprojektista.  Pro gradu -tutkielma, Itä- Suomen yliopisto.
  • • Jäsberg, A. (2016). Yläasteen oppimiskokonaisuus matematiikan ulkona opettamiseen. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.
  • • Salminen, J. (2016). Projektioppiminen matematiikassa liikunnallisilla projekteilla. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.
  • • Viro, E. (2015). Projektioppiminen perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 matematiikassa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.

Artikkelit

Ideoita projektityön tueksi

Kannattaa tutustua

Palaa arkistoon