Vahva lukukäsite, ymmärtävä yhtälönratkaisu -koulutus 16.2. ja 16.3.2019 Tampereella

Vahva lukukäsite, ymmärtävä yhtälönratkaisu -koulutus

Aika ja paikka

Lauantai 16.2. ja lauantai 16.3.2019, kello 10-16

Tampereen yliopiston keskustakampus (Kalevantie 4), Päärakennus, kokootuminen luentosaliin A4.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu KAIKILLE matematiikkaa opettaville esi-, luokan- ja aineenopettajille.

Sisältö

Kuinka rakentaa oppilaiden matematiikan osaaminen kestävälle pohjalle? Vahva lukukäsite sekä yhtälön ja muuttujan monipuolinen ymmärtäminen luovat perustan joustavalle yhtälönratkaisulle, josta on hyötyä yläkoulun jälkeenkin. Koulutus auttaa opettajia johdattamaan oppilaitaan tälle polulle.

Koulutus koostuu kahdesta lähikoulutuspäivästä ja näiden välissä suoritettavista tehtävistä.

Lähikoulutuspäivän alussa ja lopussa on kaikille osallistujille yhteiset osuudet. Niissä käsitellään muun muassa matemaattisen ajattelun kehittymistä tukevia tehtävätyyppejä, luokkahuoneen keskustelukulttuurin kehittämistä sekä koulumatematiikan ytimessä olevia ideoita, jotka toistuvat kaikilla luokka-asteilla. Näiden välissä työskennellään YHDESSÄ valinnaisessa työpajassa tutustuen kyseisessä hankkeessa kehitettyihin oppimateriaaleihin:

Ryhmä 1. Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! (esiopetus; perusopetus, luokat 1-2)
Ryhmä 2. Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin (perusopetus, luokat 3-6)
Ryhmä 3. Joustava yhtälönratkaisu (perusopetus, luokat 7-9)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen alla olevasta linkistä avautuvalla lomakkeellahttps://goo.gl/forms/TvK8MzSz3q1n3bbk1

Kysy rohkeasti lisätietoja koulutuksesta sähköpostitse osoitteesta matikka.verkossa@gmail.com

Koulutuksen järjestävät LUMA SUOMI -hankkeet

Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon!  http://suomi.luma.fi/hankkeet/sujuvuutta-ja-joustavuutta-peruslaskutaitoon/ Yhteyshenkilö Maarit Laitinen, Tampereen kaupunki, maarit.laitinen@tampere.fi

Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin  http://suomi.luma.fi/hankkeet/sujuvuutta-jajoustavuutta-peruslaskutaitoon/ Yhteyshenkilö Anna-Maija Partanen, Lapin yliopisto, anna-maija.partanen@ulapland.fi

Joustava yhtälönratkaisu 
http://suomi.luma.fi/hankkeet/joustava-yhtalonratkaisu/ Yhteyshenkilöt Peter Hästö, Riikka Palkki ja Dimitri Tuomela, Oulun yliopisto, riikka.palkki@oulu.fi

Palaa arkistoon