LUMATE hakee ohjaajia tiedeaktiviteetteihin

LUMATE -ohjaaja (5-15 tehtävää)

29.1.2019. Haku on päättynyt, kiitos mielenkiinnosta tehtävää kohtaan. Aloitamme hakemusten käsittelyn mahdollisimman pian ja kutsumme valitut haastatteluun. Tiedotamme kaikkia hakijoita päätöksestä sähköpostitse helmikuun aikana.

Tampereen LUMATE-keskuksen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian oppimiseen ja harrastamiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi keskus toimii yhteistyössä koulujen, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. LUMATE-keskuksen tärkeitä tehtäviä ovat myös opettajien tukeminen, tieteellisyyden välittäminen kouluihin ja sen integrointi opetukseen sekä opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen.

Tehtävänkuvaus:

Tampereen LUMATE-keskus järjestää tiedeaktiviteetteja 3-19-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tarjoamme mm. erilaisia tiedekerhoja ja -kesäleirejä sekä tiedetyöpajoja koululaisryhmille ja yleisötapahtumiin.

LUMATE-ohjaajan tehtävänä on ohjata työparin kanssa em. tiedeaktiviteetteja valmiiden materiaalien pohjalta. Halutessaan ohjaaja voi myös osallistua tiedeaktiviteettien sisällön suunnitteluun ja kehittämiseen.

Edellytykset

Haemme määräaikaisiin tehtäviin matematiikan ja/tai luonnontieteiden aineenopettajaopiskelijoita, jotka ovat suorittaneet tai ovat tulleet hyväksytyksi opettajan pedagogisiin opintoihin. Tehtävä soveltuu hyvin myös luokanopettajaopiskelijoille ja varhaiskasvatuksen opiskelijoille. 

Toivomme lisäksi, että:
– olet aiemmin työskennellyt lasten ja nuorten parissa
– olet oma-aloitteinen
– olet idearikas ja innostava
– pystyt työskentelemään itsenäisesti sekä ryhmässä

Tehtäviin valittavien tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote siten kuin laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää.

Tarjoamme

Tarjoamme innostavan ja kehittävän ilmapiirin sekä lasten että luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian parissa. Sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi ja kehittyä omien kiinnostuksiesi mukaan. Tuntimäärä sovitaan jokaisen ohjaajan kanssa erikseen. Tuntipalkka on 17 €/tunti.

Lisätietoja antaa

LUMATE-keskuksen toiminnanjohtaja Susanna Petäjistö ma 21.1.2019 klo 9 – 11 ja ti 22.1.2019 klo 14 -16, p. 040 198 1329, susanna.petajisto@tuni.fi tai koordinaattori Laura Salkonen p. 050 447 9335, laura.salkonen@tuni.fi

Hakuohjeet

Toimita vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen susanna.petajisto@tuni.fi viimeistään 28.1.2019. Liitä hakemukseesi CV sekä opintorekisteriote.

Palaa arkistoon