Café Scientifique – 11.5.2017 Nanokemiaa: Maagisia molekyylejä, tulen kaappausta ja molekyylikoneita

Akatemiaprofessori Kari Rissanen:  Nanokemiaa – Maagisia molekyylejä, tulen kaappausta ja molekyylikoneita

Luennolla käsitellään modernin kemian uusimpia tutkimuskohteita, kuten sitä voivatko molekyylit olla “älykkäitä”, voivatko ne järjestyä itsestään suuremmiksi kokonaisuuksiksi tai saadaanko ne suorittamaan joku toiminto, esimerkiksi sulkemaan jotain sisäänsä. Luennon loppuosassa käsitellään vuoden 2016 kemian Nobel-palkintoon liittyvää tutkimusta.

Mainos

 

Café Scientifique – 10.4.2017 Nanomateriaalien tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet

Prof. Minnamari Vippola: Nanomateriaalien tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet – Atomitason rakennetutkimuksesta toiminnallisiin kuluttajatuotteisiin

Nanomateriaalit ovat jo arkipäivää monissa käyttökohteissa. Nanomittakaava voi tarjota aivan uusia ominaisuuksia materiaaleille ja nanokokoisena materiaalia tarvitaan tyypillisesti vähemmän. Tässä esityksessä tarkastellaan nanomateriaaleja ja niiden ominaisuuksia yleensä, miksi ja miten nanomittakaavan materiaaleja tutkitaan elektronimikroskoopeilla ja minkälaisia sovelluksia nanomateriaaleille on jo ja mitä on tulossa. Lopuksi perehdytään nanomittakaavan myötä syntyviin haasteisiin kuten mahdollisiin turvallisuus – ja terveysriskeihin.

Mainos

 

Café Scientifique – 29.3.2017 Suprajohtavuus: Leijuvista junista kvanttitietokoneisiin

Prof. Esa Räsänen: Suprajohtavuus – Leijuvista junista kvanttitietokoneisiin

Suprajohtavuudella tarkoitetaan aineen sähkövastuksen katoamista tarpeeksi alhaisissa lämpötiloissa. Ilmiö löydettiin jo vuonna 1911, mutta sen hyödyntäminen pääsi vauhtiin vasta 1980-luvun puolivälin jälkeen, kun joukko aineita osoitettiin suprajohtavaksi suhteellisen ”korkeissa”, yli -200 celsiusasteen lämpötiloissa. Tämä mahdollisti aineen käytön suprajohteena käyttämällä jäähdytyksessä nestetyppeä, joka on edullista ja helposti käsiteltävää. Seuraava merkittävä kokeellinen läpimurto tehtiin vasta v. 2015, kun paineistettu rikkivety todettiin suprajohtavaksi -70 celsiusasteen lämpötilassa.

Vaikka tie suprajohtavuuteen huoneenlämpötilassa on vielä pitkä, niin sovellukset tekevät jo tuloaan, esimerkkeinä lääketieteelliset kuvaukset, leijuvat junat ja kvanttilaskentapiirit. Tässä esityksessä tehdään katsaus suprajohtavuuteen kvanttimekaanisena ilmiönä, tutkimuksen historiaan, uusiin löydöksiin sekä tulevaisuuden sovelluksiin.

Mainos

Tervetuloa!

Café-Scientifique – 24.1.2017 Kvanttihiukkasten aaltoluonne ja identtisyys

Prof. Tapio Rantala: Kvanttihiukkasten aaltoluonne ja identtisyys

Kvanttiteoria on modernia fysiikkaa, jonka käsitteet ja ilmiöiden selittäminen vaativat uudenlais­ta ajattelua.

Esityksessä tarkastellaan ensin sitä, mitä kvanttiteoria on ja voidaanko sitä ymmärtää klassillisen fysiikan käsittein sekä voitaisiinko jopa Schrödingerin aaltoyhtälö löytää klassillisesta fysiikasta lähtien. Esimerkkien avulla selvitellään aineen aaltoluonnetta ja sen seurauksia, ja lopuksi vielä pohditaan niitä merkillisiä ilmiöitä, jotka seuraavat alkeishiukkasten identtisyydestä.

Mainos

Café scientifique 5.12.2016 – Maths’s Greatest Unsolved Puzzles

Huippusuosittu matematiikan popularisoija Katie Steckles puhuu otsikolla “Maths’s Greatest Unsolved Puzzles”

“While mathematicians are brilliant, there are still questions they can’t answer. Every mathematical question is a puzzle to be solved, and there’ll be plenty of puzzles for you to chew on too. This talk will illustrate some open problems in mathematics, while including chances for the audience to solve puzzles of their own.”

katiesteckles@gmail.com

katie@think-maths.co.uk

Esitys järjestetään yhteistyössä Finnish-British Societyn kanssa.

Esityskieli on englanti.

Tervetuloa!

Café Scientifique 7.9.2016 klo 18:00 – Ymmärrä perusteet, älä usko humpuukiin liikunnassa ja liikuntaravitsemuksessa

Akatemiatutkija ja lihastohtori-blogistaan ja kirjasta tunnettu Juha Hulmi antaa vinkkejä toimivien treemi- ja ravitsemusoppien erottamiseen humpuukista. Tullaan käsittelemään mm. erilaisia huuhaaoppeja treenissä ja ravinnossa. Miksi tutkimus/tiede on parempi menetelmä kuin yksittäisten ihmisten kokemukset? Luennolla kumotaan myös muutamia treeni- ja ravintomyyttejä tieteellisen tiedon avulla ja mikä on kaikkein olennaisinta kun halutaan kasvattaa voimaa ja lihaksia.

Lihastohtori-blogi: https://lihastohtori.wordpress.com/

 kirja: https://lihastohtori.wordpress.com/kirja/

FB-sivu: https://www.facebook.com/Lihastohtori/

 

 

Café Scientifique 10.5. – Ihmisen varaosat – uusia mahdollisuuksia yhdistämällä tekniikkaa ja biologiaa

Puhuja: Biomateriaalien ja kudosteknologian professori Minna Kellomäki

Aika: Tiistai 10.5.2016 klo 18:00

Paikka: Musiikkisali, Vanha kirjastotalo, Keskustori 4, 33100 Tampere

Monet tietävät apuvälineitä ja laitteita, joiden avulla kehomme toimintoja voidaan avustaa. Monet käyttävätkin varaosia, kuten lonkka- ja polviproteeseja, kuulolaitteita ja silmälaseja. Useita meistä on korjattu vaikkapa levyillä, ruuveilla tai ihoa korjattu jostain kohtaa ompelemalla. Kun tekniikan ja biologian osaamista yhdistetään entistä monipuolisemmin, voidaan tehdä “eläviä kehon
varaosia”, implantteja joissa on biomateriaalin kanssa yhdistetty soluja. Tätä osaamisen aluetta kutsutaan kudosteknologiaksi, ja sen avulla houkutellaan kroppamme parantamaan itse itseään entistä paremmin.