LUMATE-keskus

Tampereen LUMATE-keskus on osa LUMA-keskus Suomea.

Mikä LUMATE?

LUMATE tulee sanoista LUonnontieteet MAtematiikka TEknologia. Tampereen LUMATE-keskuksen tarkoituksena on innostaa koululaisia ja opiskelijoita luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian maailmaan sekä niiden oppimiseen, tutkimiseen ja soveltamiseen tekemällä oppimisella. LUMATE tuo luonnnontieteiden, matematiikan ja teknologian tutkimusta, tieteen tekoa ja teollisuutta näkyväksi koululaisille. LUMATE järjestää luokan- ja aineenopettajille täydennyskoulutusta. Keskus luo sateenvarjoverkoston eri toimijoiden välille ja näin tuo näkyvyyttä eri toimijoille ja toiminnoille.

Perustajatahot

LUMATE-keskus sijaitsee Tampereella ja sen perustajina ovat:

 • Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
 • Tampereen yliopisto (TaY)
 • Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT)
 • Tampereen kauppakamari
 • Tampereen Teknillinen Seura ry
 • Teknologiateollisuus ry

TAMK on liittynyt mukaan 1.1.2015. Keskuksen vaikutusalue on ensisijaisesti Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa.

Ohjausryhmä

Tampereen LUMATE-keskuksen ohjausryhmä ajalla 1.1.2015-31.12.2017.

 • prof. Esa Räsänen (Tampereen teknillinen yliopisto)
 • prof. Minnamari Vippola (Tampereen teknillinen yliopisto)
 • yliopistonlehtori Vesa Hytönen (Tampereen Yliopisto)
 • yliopistonlehtori Jorma Joutsenlahti (Tampereen yliopisto)
 • yliopettaja Sami Suhonen (TAMK)
 • yliopettaja Ulla Miekkala (TAMK)
 • lehtori Riikka Sirén (MAOL-Pirkanmaa ry)
 • johtaja Juha Koski (Tampereen kauppakamari, Tampereen Teknillinen Seura ry.)
 • aluepäällikkö Jukka Nieminen (Teknologiateollisuus ry)

Ohjausryhmän puheenjohtajana ja Tampereen LUMATE-keskuksen johtajana toimii Prof. Esa Räsänen. Varapuheenjohtaja on yliopistonlehtori Jorma Joutsenlahti. LUMATE-keskuksen toiminnanjohtaja on Susanna Petäjistö ja koordinaattorina Laura Salkonen .

Yhteistyötahot

 LUMATE-keskus muodostaa sateenvarjon monen toimijan välille. Keskeisimmät yhteistyötahot ovat:

LUMATE-keskus kuuluu valtakunnalliseen LUMA-keskus Suomi verkostoon.

1. Helsingin yliopiston LUMA-keskus
2. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
3. Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
4. Keski-Suomen LUMA-keskus (Jyväskylän yliopisto)
5. Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turun yliopisto)
6. LUMA-center Åbo Akademi
7. LUMA-keskus Aalto (Aalto-yliopisto)
8. LUMA-keskus Lappi (Lapin yliopisto)
9. LUMA-keskus Pohjanmaa (Vaasan yliopisto)
10. LUMA-keskus Saimaa (Lappeenrannan teknillinen yliopisto + Saimaan amattikorkeakoulu)
11. Oulun yliopiston LUMA-keskus
12. Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Lahden Yliopistokampus)
13. Tampereen LUMATE-keskus (TTY, TaY, TAMK)

Yhteystiedot

LUMATE-keskuksen toimisto on Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Osoite on:
Tampereen LUMATE-keskus
Korkeakoulunkatu 10, PA 113 (päätalo 1. krs, ulko-ovista heti oikealla)
PL 527

33101 Tampere

LUMATE-laboratorio on Tampereen teknillisessä lukiossa.

Osoite on:
Tampereen teknillinen lukio
Hepolamminkatu 10 L-talo
33720 Tampere

LUMATE-keskuksen johtaja

esarasanen
TkT, professori Esa Räsänen
p. 050 301 3386

LUMATE-keskuksen varajohtaja

jormajoutsenlahti
Yliopistonlehtori Jorma Joutsenlahti
p. 040 190 4171

Toiminnanjohtaja

susannapetajisto
FM Susanna Petäjistö
susanna.petajisto@tut.fi

p. 040 198 1329

Koordinaattori

FM Laura Salkonen
p. 050 447 9335

Ota yhteyttä lumate@lumate.fi, kun sinulla on ideoita LUMATEn toimintaan!

Liity LUMATE:n uutiskirjelistalle. Kirje lähetetään n. kerran kuukaudessa sähköpostitse.