VÄLINEISTÖPANKKI

HUOM! Sivuja ei enää päivitetä. Uudet kotisivumme löytyvät osoitteesta tuni.fi/juniversity

Välineistöpankki on maksuton mahdollisuus kouluille, opettajille ja muille toimijoille lainata luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan liittyvää opetusvälineistöä. Saatavilla on välineistöä mm. ohjelmointiin, robotiikkaan, mittaamiseen sekä mikroskopointiin. Lainaamme tarvittaessa myös perinteistä laboratoriovälineistöä, kysy lisää sähköpostitse lumate(at)lumate.fi.

Tästä pankkin: valineistopankki.lumate.fi

Välineistöpankki on tauolla! Emme lainaa kyseisellä ajanjaksolla välineitä ulkopuolisille tahoille.

Ohjelmointi, robotiikka ja elektroniikka

Välineistöpankista löydät monipuolisen valikoiman robotiikkaan, ohjelmointiin ja elektroniikkaan liittyviä välineitä kaikille luokka-asteille. Opastamme tarvittaessa laitteiston käytössä.

Lainattavissa on mm.  Sphero-robottipalloja, LEGO EV3– ja WeDo-robotteja, mBot-robotteja, Micro:bit-korttitietokoneita sekä Inventor´s kit -lisäosia, Pro-Bot-robottiautoja, Robbo Robot kit ja Labeja, interaktiivinen Cozmo-robotti sekä MakeyMakey-settejä, jonka avulla voit rakentaa mm.banaanipianon.

Lainaamme myös erilaisia elektroniikkatöiden tekemiseen tarvittavia välineitä, kysy tarvittaessa lisää sähköpostitse lumate(at)lumate.fi.

Mittalaitteet ja tiedonkeräimet

Lainaamme seuraaviin oppimiskokonaisuuksiin tarvittavia mittalaitteita:

Vesistömittaukset: Oppimiskokonaisuus veden ominaisuuksista sopii kaikille luokka-asteilla alakoulun yläluokista aina 2.asteelle ja on toteutettavissa sekä maastossa että luokkatilassa. Lainattavissa pH-, liuennut happi-, sameus- suolapitoisuus- ja sähkönjohtavuusanturit sekä näiden käyttöön tarvittavia tiedonkeräimiä.

Mitattu minä: Oppimiskokonaisuus ihmisen ominaisuuksista sopii kaikille luokka-asteille. Lainattavissa voimalauta, spirometri, dynamometri, sykeanturi sekä verenpainemittari sekä näiden käyttöön tarvittavia tiedonkeräimiä.

Muut laitteet ja demonstraatiovälineet:

Välineistöpankista voit lainata myös muita demonstraatio- ja oppilaskäyttöön soveltuvia välineitä. Lainattavissa on mm. Easi-Scope– ja KeepLoop– mikroskooppeja, 3D-kyniä, Wimshurstin influenssikone, Van de Graaffin -generaattori, oskilloskooppi sekä lämpökone. Myös LUMATE-keskuksen 12 iPadia ovat lainattavissa kerhokauden ulkopuolella.

Lainaaminen:

Lainataksesi välineitä, sinun tulee rekisteröityä välineistöpankin käyttäjäksi toimivalla sähköpostiosoitteella. Huomioithan, että ylläpito hyväksyy käyttäjätunnuksesi seuraavana arkipäivänä, minkä jälkeen voit varata haluamasi välineet. Tarkemmat ohjeet välineistöpankin käyttöön löydät täältä.

Välineet ovat noudettavissa LUMATE-luokasta (Tampereen teknillinen lukio, Hepolamminkatu 10) ennalta sovittuna ajankohtana. Huomioithan, ettei tilassa ole päivystystä ja sovit lainan noudosta ja palautuksesta vähintään 3vrk etukäteen.

Välineistöpankkiin voit rekisteröityä täältä valineistopankki.lumate.fi

Ota yhteyttä:

Lainoihin ja välineistöön liittyvät asiat: lumate(at)lumate.fi

koordinaattori Eeva Mäkelä, eeva.makela(a)tuni.fi, puh. 050 447 8428

koordinaattori Laura Salkonen, laura.salkonen(at)tuni.fi, puh. 050 447 9335

Välineistöpankin tekniseen toimivuuteen liittyvät asiat: Esa Parkkila, esa.parkkila(at)tuni.fi

LUMATE-luokka
Tampereen teknillinen lukio,

Hepolamminkatu 10,
33720 Tampere,
Lukio-rakennus, 2.krs

MATERIAALIPANKKI

Seuraavat työohjeet ovat vapaasti hyödynnettävissä mm. opetus- ja harrastuskäytössä.
Työohjeet ovat helppoja ja turvallisia toteuttaa kaikkien ikäryhmien kanssa aina varhaiskasvatuksesta lähtien.
Tarvittavia laboratoriovälineitä voi maksutta lainata LUMATE-keskukselta. Mikäli haluat lainata välineistöä, ota yhteyttä sähköpostitse lumate(at)lumate.fi tai puhelimitse koordinaattori Laura Salkonen / 050 4479 335.

 

 

Kerhosisältöjen tarvikelistat

Projektipankki on luotu osana LUMA Suomi –ohjelman Projektioppiminen-kehittämishanketta. Projektit on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille, mutta osa soveltuu myös ylöspäin eriyttävänä materiaalina 5.-6.-luokkalaisille. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan mainitsee alkuperäisen lähteen. Jos sinulla korjausehdotuksia projekteihin, kysyttävää niistä tai ehdotuksia uusiksi projekteiksi, ole yhteydessä kehittämishankkeen koordinaattoriin (elina.viro ’at’ tuni.fi).

Tukea alkuun

Projektit

Materiaalit sekä opettajalle että oppilaille löytyvät pdf-muodossa otsikoiden takaa.

Hyödyllistä lisätietoa ja materiaalia

Opinnäytetyöt

  • • Rasimus, E. (2017). Kehittämistutkimus yritysyhteistyöprojekteista yläkoulun matematiikan opetuksessa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.
  • • Hakala, V. (2017). Sirkustaide matematiikan opetuksessa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.
  • • Hirn, I. (2016). Yritysyhteistyöprojektin kehittämistutkimus perusopetuksen vuosiluokan 9 matematiikassa Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.
  • • Ranta-Nilkku, A. (2016). Projektioppiminen yläkoulun matematiikan opetuksessa: oppilaiden kokemuksia funktioprojektista.  Pro gradu -tutkielma, Itä- Suomen yliopisto.
  • • Jäsberg, A. (2016). Yläasteen oppimiskokonaisuus matematiikan ulkona opettamiseen. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.
  • • Salminen, J. (2016). Projektioppiminen matematiikassa liikunnallisilla projekteilla. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.
  • • Viro, E. (2015). Projektioppiminen perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 matematiikassa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.

Artikkelit

Ideoita projektityön tueksi

Kannattaa tutustua

Materiaalipankista löytyvien työohjeiden avulla koulut ja opettajat voivat myös itse järjestää tiede-tai elektroniikkakerhon. Työohjeet on koostettu neljäksi erilliseksi tiedekerhokokonaisuudeksi. Sisältöjä voi myös itse yhdistellä haluamallaan tavalla. Elektroniikkatöiden avulla voi järjestää 6 kerran elektroniikkakerhon, yhden työn tekemiseen on hyvä varata n. 1,5h.

Työohjeissa tarvittavat välineet voi tarkistaa ko. kerhon kohdalla olevasta tarvikelistasta.

Kokonaisuutta 1 suositellaan lapsille, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet tiedekerhoihin. Kokonaisuudet 2, 3 ja 4 soveltuvat lapsille, jotka ovat olleet kerhossa aiemmin. Niihin osallistuminen ei kuitenkaan edellytä sisällön 1 käymistä ensin.

Tiedekerho 1

Tervetuloa tiedekerhoon, Aineen olomoudot, Uskotko silmiäsi, Tiheys, Hankaussähkö, Paine, Ilmailun ihmeet ja Karkkitehtuuria

Tarvikelista sisältö 1

Tiedekerho 2

Keittiökemiaa, Palaminen, Energia, Ihmeellinen vesi, Pelit ja taktiikat, Mahtavat magneetit, Aurinkokunta, Valo ja Salakirjoitus

Tarvikelista sisältö 2

Tiedekerho 3

Polymeerit, Geometria, Sähkö ja virtapiiri, Sähkömagnetismi, Topologia, Taikuutta luonnontieteillä, Pulmapelit ja Liikemäärä

Tarvikelista sisältö 3

Tiedekerho 4

Kiteet ja kiteytyminen, Mikroskooppi ja tutkiminen, Ääni ja soitintiede, Optisia harhoja, Painovoiman kumoaminen, Hapan ja emäksinen, Ohjelmointi ja Rikospaikkatutkinta

Tarvikelista sisältö 4

Elektroniikka

Murtohälytin, Liikennevalot, Pimeässä hohtavat valot, Taskulamppu, Kukkavahti ja Robottiötökkä.

Elektroniikkatöitä varten tarvittavia kuumaliimapyssyjä ja juotoskyniä voit kysyä lainaan kerhokauden ulkopuolella.

 

Lisätietoa kerhokokonaisuuksista:

Koordinaattori Laura Salkonen
laura.salkonen@tut.fi
puh. 050 447 9355

Toiminnanjohtaja Susanna Petäjistö
susanna.petajisto@tut.fi
puh. 040 498 1329

ASIANTUNTIJAPANKKI

LUMATElla on asiantuntijapankki, josta opettajat voivat etsiä asiantuntijoita puhumaan omalle tunnilleen.

Asiantuntijapankissa on mukana lukuisia eri alojen tutkijoita ja opettajia, oman alansa asiantuntijoita luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan aloilta.  Luennot ovat ensisijaisesti tarkoitettu lukioille, mutta monet aiheista soveltuvat myös yläkouluun. Lista aiheista ja asiantuntijoista löytyy alla olevasta linkistä ja se päivittyy koko ajan uusien asiantuntijoiden liittyessä mukaan. Asiantuntijan vierailu on koululle maksuton.

Mikäli haluat asiantuntijan vierailulle, ota yhteyttä lumate(at)lumate.fi.

Aiheet ja asiantuntijat

 

KOULUTUKSET

Vahva lukukäsite, ymmärtävä yhtälönratkaisu -koulutus 16.2. ja 16.3.2019 Tampereella

Lue lisää ja ilmoittaudu: https://www.lumate.fi/2019/01/10/vahva-lukukasite-ymmartava-yhtalonratkaisu/

Koulutus on suunnattu KAIKILLE matematiikkaa opettaville esi-, luokan- ja aineenopettajille.

Kuinka rakentaa oppilaiden matematiikan osaaminen kestävälle pohjalle? Vahva lukukäsite sekä yhtälön ja muuttujan monipuolinen ymmärtäminen luovat perustan joustavalle yhtälönratkaisulle, josta on hyötyä yläkoulun jälkeenkin. Koulutus auttaa opettajia johdattamaan oppilaitaan tälle polulle.

LUMATIKKA – Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma 2018-2019

LUMATIKKA-ohjelma (15 op) on täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskentelevälle opetushenkilöstölle varhaiskasvattajista toisen asteen opettajiin. Koulutuksen tavoitteena on kehittää kaikilla asteilla työskentelevien opettajien matemaattista osaamista ja pedagogisia taitoja. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Hankevaiheessa koulutus toteutetaan sulautettuna opetuksena, joka sisältää sekä verkossa että lähiopetuksessa suoritettavia osia. Lähiopetuspäiviä järjestetään myös Tampereella.

Keväällä starttaavat ensikertaa luokka-astekohtaiset kurssit. Kurssien kontaktiopetuspäiviä järjestetään myös Tampereella. Tarkemmat aikataulut ja lisätiedot kevään 2019 koulutuksista: 

Menneet koulutukset:

Innolla oppien matematiikkaa – opetuksen iltapäivä 23.8.2018 Tampereen yliopistolla

Kuinka yhä useammat oppilaat saadaan innostumaan matematiikasta ja valitsemaan jatko-opiskelupaikka matematiikkaa hyödyntävältä tieteenalalta? Miten nuorten matematiikan osaamista voidaan parantaa? Tervetuloa opetuksen iltapäivään, jossa edellä mainittuja teemoja pohditaan nykyisen OPS:n näkökulmasta.

Lataa pdf-mainos: Innolla oppien matematiikkaa

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://events.uta.fi/fthd2018/opetusiltapaiva/

Tutkivaa oppimista mittalaitteilla Tampereen ammattikorkeakoululla ti 27.3. StarT-tiedefestivaalien yhteydessä

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.lumate.fi/2018/03/08/taydennyskoulutusta-mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuuksista/

Maksuton täydennyskoulutus opettajille: innostava matematiikan, ympäristöopin, luonnontieteiden, ohjelmoinnin ja teknologian opetus

Uudet OPSit, projektioppiminen, eheyttävät kokonaisuudet, ohjelmointi… Miten saada oppilaat innostumaan matematiikasta, luonnontieteistä ja teknologiasta?

LUMA SUOMI -ohjelman maksuttomat täydennyskoulutukset esi- ja perusopetukseen tukevat opettajaa arjen koulutyössä uusimpien menetelmien ja materiaalien voimin. Koulutuskalenteri lukuvuodelle 2018-2019 löytyy verkosta. Ensi lukuvuoden ohjelmassa on kaikkiaan 13 verkkokoulutusta, joita voit suorittaa missä ja milloin vain. Lisäksi yhteensä 31 lähikoulutustapahtumaa tarjoavat koulutusmahdollisuuksia ympäri Suomen. Koulut ja kunnat voivat myös edelleen toivoa koulutuksia omalle alueelleen, erityisesti vuodelle 2019. Ohjelmaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen toteuttaa LUMA-keskus Suomi.

 

ProMat – Projektityöskentely matematiikan opetuksessa

Maksuton LUMA-Suomi ohjelman koulutus ala- ja yläkoulun matematiikkaa opettavalle henkilöstölle tarjoaa tukea ja konkreettisia työkaluja projektityöskentelyyn matematiikan opetuksessa sekä tukee osallistumista StarT:iin.

 

START

Ennakkoilmoittautuminen StarT-kaudelle 2019-2020 on nyt avoinna, lue lisää ja lähde mukaan osoitteessa https://start.luma.fi/

Uutta: Hae mukaan LUMA2020-kehittämisyhteistyöhön osana StarTia

Oppimisyhteisöille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle on nyt mahdollisuus hakea uudenlaiseen LUMA-kehittämisyhteistyöhön korkeakoulujen ja työelämän kanssa eri puolilla Suomea 15.9. mennessä. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä! 

Tarkoituksena on yhteisesti, uusinta tutkimustietoa hyödyntäen kehittää arjen toimintaa eri asteilla palvelevia uusia käyttökelpoisia ratkaisuja, kuten innostavia oppimisympäristöjä, toimintakonsepteja, pedagogisia lähestymistapoja tai aineistoja opetusssuunnitelmien tueksi. Keskeistä ovat valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaiset eheyttävät monialaiset opintokokonaisuudet ja teemaopinnot yli tieteiden ja oppiaineiden sekä laaja-alaisen osaamisen, kuten työelämätaitojen kehittäminen. 

Kehittämisohjelman toteutus on kytketty kansainvälisesti palkittuun StarT-ohjelmaan, joka tukee opetussuunnitelmien perusteiden mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä teemaopintojen toteuttamista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Mikä on StarT?

StarTissa opitaan yhdessä toteuttamalla monialaisia projekteja luovasti sekä jakamalla oppimisen iloa sekä hyviä opetuskäytänteitä tiede- ja teknologiatapahtumissa. StarTiin voi osallistua jokainen: opettajat, koulut, päiväkodit, perheet, asiantuntijat, opiskelijat, yritykset – jokainen itselleen soveltuvassa roolissa joko projekteja toteuttamassa tai niiden tekemistä tukemassa. 

Jokainen oppimisyhteisö voi osallistua StarTiin parhaaksi katsomallaan tavalla: joko toteuttamalla pieniä tai isoja tiedeprojekteja omassa yhteisössään ja osallistumalla niillä alueellisille StarT-festareille tai laajemmin ottamalla osaa myös kansalliseen tai kansainväliseen StarT-kilpailuun. Tukena kaikissa projektin vaiheissa ovat paikalliset LUMA-keskukset.

StarT-ohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa LUMA-keskus Suomen valtakunnallista tehtävää.

Lue lisää StarTin toimintamallista ja tavoitteista.

Kuluneen kauden 2018-2019 kuulumisia

Pirkanmaan alueen StarT-festareita vietettiin torstaina 4.4.2019 Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella. Lue juttu festaripäivästä ja palkituista tiimeistä tästä. Alueelliset StarT-festarit ovat keskeinen osa LUMA-keskus Suomen StarT-ohjelmaa, jolla tuetaan opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä teemaopintojen toteuttamista varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

StarT-kausi päätettiin kansainvälisessä StarT-gaalassa 6.6.2019, jossa ansioituneimmat tiimit palkittiin. Gaala järjestettiin osana valtakunnallisia LUMA-päiviä Jyväskylässä. Lue lisää Gaalassa palkituista tästä. StarT-Gaala on StarT-kauden huipentava palkintojenjakotilaisuus niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Kysy lisää StarTista Pirkanmaalla:

StarTista valtakunnallisesti:

http://start.luma.fi/   |   info@start.luma.fi

LUMATE-LÄHETTILÄS

Tampereen LUMATE-keskus tarjoaa ilmaisia LUMATE-lähettilään vierailuja oppitunneille (45min). LUMATE-lähettilään tehtävänä on innostaa tulevaisuuttaan suunnittelevia yläkoululaisia matematiikan, fysiikan ja kemian opiskeluun ja kertoa osaamisen hyödyistä riippumatta oppilaiden suunnitelmista tai tavoitteista peruskoulun jälkeen. Tarkoitus ei ole siis mainostaa lukiota, ammattikoulua, pitkää matematiikkaa, yliopistoa, luonnontieteellisiä aloja tai mitään muutakaan yksittäistä alaa tai opintosuuntaa, vaan kertoa, miksi luonnontieteisiin kannattaa suhtautua avoimin mielin.

LUMATE-lähettiläät ovat luonnontieteiden opiskelijoita tai vastavalmistuneita, jotka kertovat omia kokemuksiaan opiskelusta ja luonnontieteiden osaamisen tärkeydestä kaikilla aloilla. Tunnin suunnittelussa on kuultu luonnontieteiden sekä opetuksen asiantuntijoita ja Pohjois-Hervannan koulun 7.- ja 9.-luokkalaisia, joille on myös pidetty testitunnit. Oppilailta kerättiin ennakkotietoa ja toiveita tunnista etukäteen ja tuntien jälkeen oppilailta ja opettajilta pyydettiin palautetta.

Kokemusten ja opettajien palautteen mukaan LUMATE-lähettilään pitämä tunti sopii kahdeksasluokkalaisille tai yhdeksännen luokan syksylle. Lähettilään vierailu sopii motivaatioksi matematiikan, fysiikan tai kemian tunnille, mutta lähettiläs voi tulla mille tahansa tunnille, esimerkiksi opon tunnille. LUMATE-lähettilään pitämän tunnin runko on valmiiksi suunniteltu, mutta vierailua varatessa voi esittää toiveita ja kertoa oppilasryhmän taustasta. LUMATE-lähettiläs voi tuntia pitäessään huomioida, jos ryhmä on esimerkiksi valmiiksi luonnontiedepainotteinen tai luokassa on paljon erityisoppilaita.

Tunnin alussa tehdään lyhyt matematiikkaan, fysiikkaan tai kemiaan liittyvä tiedekoe tai –tehtävä. LUMATE-lähettiläs tuo mukanaan tarvittavat materiaalit, mutta etukäteen olisi hyvä tietää kuinka paljon oppilaita on ja millaisessa tilassa tunti pidetään, onko esimerkiksi vesipisteitä käytettävissä. Tilassa tulisi olla mahdollisuus käyttää PowerPoint-esitystä. Tunnin on tarkoitus olla keskusteleva, oppilaat saavat osallistua tunnin kulkuun ja voivat esittää LUMATE-lähettiläälle kysymyksiä.

Tilaa ilmainen LUMATE-lähettilään vierailu oppitunnille osoitteesta lumate@lumate.fi.

YHTEYSHENKILÖKSI

Alla olevasta linkistä pääsette ilmoittautumaan LUMATE-yhteyshenkilöksi.

Ilmoittaudu